Termantu (infructescence)

Termantu (infructescence) kumpulan buah yang terbentuk dari sebuah mayang.

T