Termantu (infructescence)

ID 226

Termantu (infructescence) kumpulan buah yang terbentuk dari sebuah mayang.

T

Sponsor×