Tenggelaman massa air (downwelling)

ID 90

Tenggelaman massa air (downwelling) turunnya massa air dari lapisan atas ke lapisan bawah.

T