Fase alga yang mempunyai set kromosom haploid dobel.

Paras laut yang digunakan sebagai panutan, biasanya ditentukan pada tingkat air rendah pada pasut purnama biasa.