Gerakan air yang memencar atau pembuyaran.

Fase alga yang mempunyai set kromosom haploid dobel.

Berulang-ulangnya proses pembentukan dan penguraian zat-zat organik.

Berulang-ulangnya proses kimia, geologi dan kehidupan yang saling mendukung.

Paras laut yang digunakan sebagai panutan, biasanya ditentukan pada tingkat air rendah pada pasut purnama biasa.