Sel leher (collar cell) atau koanosit (choanocyte)

sel dengan cincin berongga yang mengelilingi dasar sebuah flagelum.

S