Perikardium (pericardium)

ID 1030

selaput pembungkus jantung.

P