Paparan Sunda

ID 343

Paparan yang menghubungkan pulau-pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa dengan daratan Asia.

P