Paparan Arafura

ID 687

Paparan yang menghubungkan daratan Irian dan daratan Australia dan mempunyai kejelukan berkisar 30 – 90 m.

P

Sponsor×