Lentera Aristotle (Aristotle’s lantern)

himpunan gigi yang terdapat pada banyak jenis bulu babi.

L