Tikar laut hewan hidroid yang membentuk lapisan seperti tikar.