Tetrasporofit

Di AGROTANI

Tetrasporofit suatu fase diploid yang menghasilkan tetrasporangia.

Buat pertanyaan

Tag : #T

Zenzen Zainudhin

Seni adalah bertani

Tukik
Transgenik
Titik gelombang
Tikar laut
Thallophyta
Terumbu karang penghalang (barrier reef)