Forum Agrotani dibentuk untuk pelaku utama demi kemudahan mereka menerapkan atau mengaplikasikan dalam pekerjaannya. Kemudahan yang dilakukan oleh