Pinset yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop pada Echinodermata.