ruang berbentuk cawan yang berisi struktur perkembangbiakan seperti dalam Fucales dan Corallinaceae.