Juwana (juvenile)

Di AGROTANI

Tingkat perkembangan antara pasca larva dan dewasa.

Buat pertanyaan

Tag : #J

Zenzen Zainudhin

Seni adalah bertani

Jenis (species)
Jeluk
Jaringan makanan (food web)