Jaringan makanan (food web)

Di AGROTANI

Rantai-rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem.

Buat pertanyaan

Tag : #J

Zenzen Zainudhin
Seni adalah bertani
Jenis (species)
Jeluk
Juwana (juvenile)