Yakni yang disebabkan oleh gerakan melaju benda-benda keras seperti kapal.