Fase alga yang mempunyai set kromosom haploid dobel.