Paras laut yang digunakan sebagai panutan, biasanya ditentukan pada tingkat air rendah pada pasut purnama biasa.