Serumpun filamen atau benang kuat yang dihasilkan oleh kelenjar pada beberapa jenis kerang untuk melekat pada substrat.